pondělí 10. prosince 2012

Berlín


Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland
Berlín je hlavní město Německa
Die Stadt hat viele imposante Burgen und königlichen Palästen
Město má velké množství impozantních královských zámků a paláců
Ebenfalls einen Besuch wert idyllische Stadt am See, nämlich Zehlendorf und Köpenick
za návštěvu určitě stojí také idylické jezerní části města, konkrétně Zehlendorf nebo Köpenick
Berlin verfügt über ein luxuriöses Einkaufszentrum Galerie Lafayette und KaDeWe.
Berlín má luxusní nákupní centra Galerie Lafayette a KaDeWe.
Nach Berlin, um die Strecke aus der Tschechischen Republik Nr. 3 Dresden laufen und dann durch Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Bremen und Hamburg
Do Berlína se jezdí z ČR po trase č. 3 Drážďany a potom přes Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Brémy a Hamburg
Berlin hat 3 Flughäfen: Tegel, Tempelhof und Schönefeld.
Berlín má celkem 3 letiště: Tegel, Schönefeld a Tempelhof.
Haus der Kulturen der Welt ist ein wichtiger kulturelle Institution, wo ganzjährig Ausstellungen alle Arten gehalten werden
Haus der Kulturen der Welt je významnou kulturní institucí, kde se celoročně konají umělecké výstavy všeho druhu
Berlin bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Freien, sei es in Form von Spielen im Freien, Grill und Liegewiese.
Berlín nabízí řadu možností pro trávení volného času na čerstvém vzduchu, ať již ve formě venkovních her, grilování či opalování.
Naturliebhaber werden sicherlich zu schätzen die Tatsache, dass Berlin eine sehr grüne Stadt ist.
Milovníci přírody jistě uvítají skutečnost, že Berlín je velmi zelené město.
 Berlin hat mehrere Gewässer einschließlich Seen, wo man Wassersportarten oder einfach nur bewundern ihre Schönheit kann ...
Berlín má několik vodních ploch včetně jezer, kde můžete provozovat vodní sporty nebo jen obdivovat jejich krásu…
In Berlin können Sie das riesige Aquarium mit seltenen Fischarten und Korallen im Hotel Radisson besuchen ist das größte Aquarium der Welt und ist mit bis zu 1000 Liter Wasser gefüllt.
V Berlíně můžete navštívit obří akvárium se vzácnými druhy ryb a korály v Hotelu Radisson je to největší akvárium svého druhu na světě a je naplněno až 1000 litry vody
 Legendären Berliner Zoo ist der älteste in Deutschland (wurde 1844 eröffnet)
Legendární berlínská zoologická zahrada je vůbec nejstarší v Německu (otevřena byla již v roce 1844)
Berlin Technische Museum ist das größte Museum der Welt mit einer Fläche von 50.000 m² in 17 Sektoren unterteilt, in denen Sie eine Ausstellung von Lokomotiven, Flugzeuge oder Schiffe oder lernen
Berlínské Technické muzeum je největší muzeum na světě o rozloze až 50.000 m² rozdělené do 17 sektorů, ve kterých můžete spatřit výstavu lokomotiv, letadel či lodí nebo poznat
Berlin ist ein Ort der Kontraste, Vielfalt und beispiellose Geschichte.
Berlín je místem plným kontrastů, rozmanitosti a nebývalé historie.
Berlin wurde im 13. gegründet Jahrhunderts aus der ursprünglichen Siedlung der slawischen
Berlín byl založen ve 13. století z původní slovanské osady
Die gesamte Geschichte von Berlin ist sicherlich das bekannteste Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges.
Z celé historie Berlína je jistě nejznámějším obdobím druhá světová válka a studená válka.
 Inhärenten Wahrzeichen Berlins ist sicherlich das Brandenburger Tor (Brandenburger Tor). Das Hotel liegt im Herzen der Stadt
Neodmyslitelnou berlínskou památkou je zajistě Braniborská brána (Brandenburger Tor). Nachází se v samém centru města
 Berlin ist eine sehr große Stadt, eine Fläche von 891,82 km ²
Berlín je velmi velké město, jeho rozloha činí 891,82 km²
 Berlin diktiert die neuesten Trends in Lifestyle, Musik und Kunst.
Berlín diktuje nejnovější trendy v oblasti životního stylu, hudby a umění.
Der Dreißigjährige Krieg hatte enorme Folgen für Berlin, starb ihr drittes aufgrund der lokalen Bevölkerung.
Třicetiletá válka měla pro Berlín ohromné následky, její vinou zemřela třetina tamních obyvatel.
 Kommen Sie nach Berlin jedes Jahr Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt.
Do Berlína ročně přijíždějí milióny návštěvníků z celého světa.

0 komentářů:

Okomentovat

Krásný den všem

Ocenění blogu

Ocenění blogu