středa 7. listopadu 2012

Normostrana

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer) (někdy je mylně používáno úhozů), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.
Normostrana se tradičně užívá například v oblasti překladatelství či publicistiky: překladatel si účtuje cenu podle délky překladu, novinář dostane zadání na článek o určitém počtu normostran, student musí odevzdat odbornou práci o délce stanovené počtem normostran atp. Též výše honoráře za napsaný článek se stanovuje za normostranu.
Překladatelé někdy účtují cenu podle počtu normostran výsledného překladu, nikoliv podle počtu stran originálu. Před nástupem počítačů se počet normostran počítal podle počtu řádků a znaků na řádce psacího stroje. U elektronicky zpracovávaných textů lze ovšem počet normostran získat mnohem jednodušeji zobrazením počtu znaků celého textu včetně mezer a jejich vydělením číslem 1 800. Např. v aplikaci Microsoft Word jde o položku Počet znaků (včetně mezer) v menu Nástroje (totéž platí pro aplikaci OpenOffice.org Writer a jejího nástupce LibreOffice Writer), ve verzi MS Word 2010 jde o položku Počet slov v kartě Revize, v programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument v podsekci Informace a v systému LaTeX pro sazbu textů tuto funkci vykonává balíček stdpage.

0 komentářů:

Okomentovat

Krásný den všem

Ocenění blogu

Ocenění blogu