středa 7. listopadu 2012

Česká republika vs Praha


Česká republika
1 . Česká republika je velmi vyhledávaný turistický stát.
Die Tschechische Republik ist ein sehr beliebtes Touristenziel Zustand.
2. Nejvyhledávanějším turistickým centrem v Čechách je Praha. 
Beliebtesten touristischen Zentrum in der Tschechischen Republik ist Prag
3. Česká republika je také proslavena výborným pardubickým perníkem.
Tschechische Republik ist auch für exzellente Pardubice Lebkuchen berühmt.
4. Česká republika se proslavila i svým pivem.
Tschechien ist berühmt für sein Bier und
5. Česká republika je stát, ležící v srdci Evropy
Tschechische Republik ist ein Staat im Herzen Europas
6. Česká republika má na rozdíl od některých zemí krásnou přírodu.
Tschechien, im Gegensatz zu einigen Ländern natürliche Schönheit.
7. V České republice je biosferická rezervace zvaná UNESCO
In der Tschechischen Republik wird als Biosphärenreservat von der UNESCO
8.  V České republice se nacházejí památky architektonické, sochařské i malířské. 
In der Tschechischen Republik gibt es Denkmäler der Architektur, Skulptur und Malerei
9. Česká operní hudba je taky velmi známá
Tschechische Opernmusik ist auch sehr bekannt
10. Česká republika má mnoho lidových svátků.
Die Tschechische Republik hat viele Volksfeste.
11. V české republice je hodně kulturního a sportovního vyžití
Die Tschechische Republik ist eine Menge von kulturellen und sportlichen Aktivitäten
12. Jednou z největších kulturních akcí je Pražské jaro
Eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des Prager Frühlings
13. V Čechách je nejoblíbenějším sportem fotbal a hokej
In der Tschechischen Republik ist die beliebteste Sportart Fußball und Hockey
14. Češi také rádi lyžují na sjezdovkách v Krkonoších nebo na běžkách na Šumavě
Tschechen auch gerne auf den Pisten im Riesengebirge oder Langlaufen im Böhmerwald Ski
15, Jako jednomu z mála státu se v České republice zachovaly památky všech historických slohů
Als einer der wenigen Staaten in der Tschechischen Republik erhaltenen Denkmäleraller historischen Stile
16. Česká republika patří k zemím evropské unie
Die Tschechische Republik gehört zu den Ländern der Europäischen Union
17 . V české republice se platí českými korunami
In der Tschechischen Republik zahlt Kronen
18. V České republice najdete spoustu parků, galeriíí, zooparků, kin, knihoven, divadel, muzeí
In der Tschechischen Republik finden Sie viele Parks, Galerien, Tierparks, Kinos, Bibliotheken, Theater, müssen
19. V české republice je úřední jazyk čeština. Čeština je slovanský jazyk.
Die Tschechische Republik ist die offizielle Sprache Czech. Tschechisch ist eineslawische Sprache.
20. Česká republika je bohatá na chemický průmysl, textilní průmysl a sklářský průmysl.
Die Tschechische Republik ist reich in der chemischen Industrie, der Textilindustrie und Glasindustrie.
21. Česká republika má nádhernou a zdravou přírodu
Die Tschechische Republik hat eine wunderschöne Landschaft und gesunde
22. Česká republika má bohatý filmový průmysl. Né jeden film získal ocenění Oskar
Die Tschechische Republik hat eine reiche Filmindustrie. Niemand Film gewann Oscars
23. Mezi slavné osobnosti patří Bedřich Smetana, Božena Němcová, Jan Neruda, Erben, ale také například Václav Klaus, Karel Gott, Zdeněk Svěrák a jiní
Unter den berühmten Persönlichkeiten gehören Bedrich Smetana, Bozena Nemcova, Jan Neruda, Erben, sondern auch zum Beispiel Vaclav Klaus, Karel Gott, ZdenekSverak und andere
24. V České republice jsou velmi kvalitní restaurace a hotely
In der Tschechischen Republik sind sehr gute Restaurants und Hotels
25. Česká republika je velmi krásná a musíte jí navštívit
Die Tschechische Republik ist sehr schön, und Sie haben sie zu besuchen

Praha

1 . O vybudování Prahy se hodně zasloužil Karel IV
Erste Das Gebäude wird viel Prague Charles IV verdient, zum Beispiel baute dieKarlsbrücke und viele andere wichtige Gebäude.
2 . Vyhledávanou památkou je Pražský hrad a Staroměstské náměstí.
Beliebtes Wahrzeichen der Prager Burg und Altstädter Ring.
3. Na pražském hradě se cizinci nechávají fotit s hradní stráží a na staroměstském náměstí prohlížejí světoznámý orloj.
Auf der Prager Burg, lassen die Ausländer, um Bilder mit der Burg Wächter und dem Altstädter Ring zu nehmen, sehen die berühmte Astronomische Uhr.
4. Rodná Praha se promítla do tvorby Jana Nerudy, Jaroslava Haška, Jaroslava Seiferta, nebo Franze Kafky.
Die Heimatstadt ist in den Arbeiten von Jan Neruda, Jaroslav Hasek, Jaroslav Seifert,und Franz Kafka wider.
5.Praha je všeobecně uznávána jako jedno z nejkrásnějších měst v Evropě
Prag gilt als eine der schönsten Städte in Europa anerkannt
6 Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě,  je památkovou rezervací UNESCO.
Das historische Stadtzentrum mit einem einzigartigen Panorama der Prager Burg, die größte Burganlage der Welt, das Naturschutzgebiet der UNESCO.
7.Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století.
Bis zum heutigen Form entwickelt Prag elf Jahrhunderten.
8. Praha je také vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s výjimečně vysokou životní úrovní,
Prag ist auch sehr wirtschaftlich entwickelten und reichen Region mit einer außergewöhnlich hohen Lebensstandard,
9. Historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa.
Der historische Kern der Stadt und viele Denkmäler locken Millionen von Touristen ausder ganzen Welt.
10. Je to nejnavštěvovanějších město v  Evropě 
Es ist die am meisten besuchte Stadt in Europa
11. Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století.
Bis zum heutigen Form entwickelt Prag elf Jahrhunderten.
12.Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě
Es liegt etwas nördlich des Stadtzentrums von Böhmen auf der Moldau
13.Praha je podobně jako jiná velká města sužována zhoršenou kvalitou ovzduší a často se zde tvoří smog.
Prag, wie andere große Städte durch schlechte Luftqualität geplagt, und oft gibt esSmog.
14.Hlavní město Praha patří tradičně k nejdůležitějším hospodářským centrům Česka
Die Stadt Prag ist traditionell einer der wichtigsten wirtschaftlichen Zentrum der tschechischen
15. V minulosti v Praze žilo velice heterogenní obyvatelstvo - vedle Čechů Němci, Židé, ve středověku a raném novověku také Italové.
In der Vergangenheit lebte in Prag eine sehr heterogene Bevölkerung - neben derDeutschen Tschechen, Juden im Mittelalter und der frühen Neuzeit auch Italiener.
16. Architektonické památky italského původu tvoří velkou část Malé Strany
Baudenkmäler italienischer Abstammung machen einen großen Teil der Kleinen
17. Praha je kulturní metropolí celé České republiky
Prag ist die kulturelle Hauptstadt der Tschechischen Republik
18. Praha díky své bohaté historii patří po kulturní stránce k nejvýznamnějším městům světa
Prag dank seiner reichen Geschichte eine kulturelle Stätte der wichtigsten Städte der Welt
19. V Praze jsou stovky restaurací a barů a především hospod s dobrým českým pivem.
In Prag gibt es Hunderte von Restaurants, Bars und Kneipen, vor allem mit einem gutentschechische Bier.
 20. Praha též každoročně na jaře pořádá festival jídla –Prague Food Festival a festival piva - Český pivní festival.
Prag organisiert auch eine jährliche Frühlingsfest Lebensmittel Prague Food Festivaland Beer Festival - Tschechische Bierfestival.
21. V Praze také sídlí několik pivovarů
Prag beherbergt auch mehrere Brauereien
22. Praha je hlavním dopravním uzlem v Česku a významnou křižovatkou ve střední Evropě.
Prag ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Tschechischen Republik und eine wichtige Drehscheibe in Mitteleuropa.
23. Tvář Prahy dokresluje patnáct velkých mostů
Face of Prague dargestellt fünfzehn große Brücken
24. Praha je nejen kouzelným městem mostů, chrámů, pozlacených věží a kopulí kostelů
Prag ist nicht nur die magische Stadt der Brücken, Kathedralen, vergoldete Kuppeln und Türme,
25. Praha je v porovnání se zbytkem ČR výrazně bohatším regionem a svojí ekonomickou silou a převyšuje evropský průměr
Prag ist mit dem Rest der Tschechischen Republik deutlich reicheren Region und ihrewirtschaftliche Stärke verglichen und über dem europäischen Durchschnitt

2 komentářů:

Daja řekl(a)...

Je to tak jak se píše,stát ve státě....Daja

Blogger řekl(a)...

Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

Výměna kdekoli - Váš čas je drahý. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

Okomentovat

Krásný den všem

Ocenění blogu

Ocenění blogu